Aktuelno predsjedništvo

AKTUELNO PREDSJEDNIŠTVO

Danilo Vorotović
Aleksandar Musić
Slavica Tadić
Tripo Matijević
Aleksandra Lakić
Nataša Sokić
Ilijana Tijanić

Ombudsman
Milica Radulović
Nacionalni SIG koordinator
Nataša Sokić
Urednik Biltena
Dragana Pantović Nikčević
 

Psiholog

Jasna Bulajić Stepanović