Darovitost

Prepoznavanje potencijala

Uočavanje mogućih znakova

Mnogi roditelji ili nastavnici mogu vidjeti znakove kod djeteta koji ih navode da misle da je nadareno. Ovi znaci, kao što su sposobnost da se stvari vrlo brzo uče, neobično veliki rječnik ili neuobičajena sposobnost rješavanja problema, mogu značiti da je dijete nadareno. Međutim, postoji i nekoliko manje očiglednih karakteristika, od kojih bi vas neke mogle iznenaditi: idealizam i jak osjećaj za pravdu, na primjer, ili dijete zaokupljeno sopstvenim mislima (maštarenje). Intenzivna radoznalost za to kako stvari funkcionišu je uobičajena osobina, kao i sklonost da se eksperimentiše drugačije, ili da se ideje ili misli povezuju zajedno, a koje obično nijesu povezane.

Svako dijete je drugačije i teško ga je generalizovati, ali većina pametne djece ima neke od karakteristika navedenih u nastavku:

 • pronicljivi, upitni umovi
 • neobične pronicljivosti i intelektualne radoznalosti
 • superiorna sposobnost rasuđivanja
 • apstraktno i kritičko mišljenje
 • originalnost
 • sposobnost da se vide veze između ideja
 • dugi rasponi koncentracije u oblastima od interesa
 • napredna sposobnost čitanja
 • obiman rječnik
 • oštre moći zapažanja
 • jak osjećaj za etiku i vrijednosti
 • smisao za humor
 • brzo savladavanje osnovnih vještina
 • posebne sposobnosti u jednoj ili više oblasti, kao što su muzika, umjetnost, nauka, jezik, računari ili matematika

Ovo je daleko od toga da bude sveobuhvatna lista, a nema svako pametno dijete sve ove karakteristike. Međutim, generalno gledano, u poređenju sa djecom istog uzrasta, pola, temperamenta i kulturnog porijekla, nadareno dijete školskog uzrasta će češće, intenzivnije i duže vrijeme pokazivati neka od sljedećih ponašanja:

 • Humor: Izuzetno istančan smisao za komično, bizarno ili apsurdno
 • Mašta i kreativnost: Izvanredan kapacitet za genijalnu, fleksibilnu upotrebu ideja, procesa, materijala ili bilo čega drugog
 • Znatiželja: istraživačke tendencije, duboka pitanja; eksperimentiše sa događajima, idejama, osjećanjima, zvucima, simbolima, pokretima itd.
 • Memorija i obrada: Ogromna „moć mozga“ za rad sa velikim količinama informacija i vještina.
 • Osjetljivost: Neuobičajeno svjestan ili reaguje na iskustva i osejćanja, kako svoja tako i/ili tuđa.
 • Ekspresivnost: Izvanredna sposobnost da se prenese značenje ili emocije kroz riječi, radnje, simbole ili medije.
 • Obrazloženje: Izvanredna sposobnost razmišljanja o stvarima i razmatranja implikacija ili alternativa; bogata, fleksibilna, visoko svjesna, logična misao
 • Rješavanje problema: Izvanredna sposobnost pronalaženja sistematskih rješenja za probleme; u stanju je da izmisli i prati mnoge puteve do cilja; traži izazove.
 • Intuicija: Iznenada otkriva veze ili dublje značenje bez svjesne svijesti o rasuđivanju ili razmišljanju.
 • Učenje: Sposoban da brzo i lako shvati i koristi sofisticirana nova razumijevanja.
 • Interesovanja: Napredan, vatren; možda za neobične teme; strastveno, ponekad prolazna.
 • Moralna i etička zabrinutost: Intenzivna potreba za pravičnošću i pravdom; duboka želja da se preduzmu mjere za rješavanje nepravdi; zabrinutost za posljedice svojih postupaka.
 • Motivacija: Uporna, intenzivna potreba da se zna, radi, osjeća, stvara ili razumije
 • (Izvor liste: „Briljantna ponašanja“ L. Kanevskog, u The Tool Kit for Curriculum Differentiation, 1999.)

Prebrzi zaključci: Potreba za oprezom

Naravno, može biti slučaj da se samo jedan aspekt dječjeg razvoja može protumačiti kao napredniji od onog koji pokazuju njegovi ili njeni drugovi iz razreda. Takođe, djeca se rijetko razvijaju prema strogom rasporedu: neka djeca uče da hodaju ili govore ranije od norme. Stoga, treba biti oprezan u pretpostavci da je dijete darovito osim ako je određena osobina posebno očigledna, ili ako je očigledna kombinacija nekoliko neobičnih karakteristika.

Definisanje darovitosti

Vlada SAD je dala jednu korisnu definiciju:

„Učenici, djeca ili mladi koji dokazuju visoku sposobnost postignuća u oblastima kao što su intelektualni, kreativni, umjetnički ili liderski kapaciteti, ili u određenim akademskim oblastima, i kojima su potrebne usluge i aktivnosti koje škola inače ne pruža da bi razvili te sposobnosti“.

Razvijanje sposobnosti darovitosti

Postoje mnogi oblici darovitosti. Naravno, Mensa se prvenstveno bavi intelektualnim sposobnostima, ali drugi dio gornje definicije je veoma relevantan: „…i kojima su potrebne usluge i aktivnosti koje škola inače ne pruža da bi razvili te sposobnosti“. Neki će možda tvrditi da je elitistički identifikovati intelektualno nadarenu djecu, ali nije elitizam prepoznati da je nadarenoj djeci potrebna posebna pažnja da bi ih doveli do svog punog potencijala, isto koliko i drugoj, manje sposobnoj djeci možda treba pomoć, savjet ili podršku da dođu do svojih. Takođe je važno shvatiti da ne postoji jedinstveno rješenje „jedna veličina za sve“ i da je svako pojedinačno darovito dijete jedinstveno. Svako treba adekvatno stimulisati i kanalisati svoje talente, a to je izazovan zadatak za roditelje, nastavnike i škole.

Različiti pristupi darovitosti

Mnoge zemlje imaju programe za darovitu djecu; neke tek treba da ih sprovedu. Takođe, različite zemlje i kulture mogu imati različite pristupe prepoznavanju potencijala. Ako želite da saznate više o nekim od različitih pristupa, evo rada koji je specijalno za Mensa International napisala eminentna britanska psihološkinja, profesorka Džoan Friman, specijalizovana za darovitost, kojoj se ovim putem zahvaljujemo.