IZBORI 2017

Poštovani članovi, u nastavku vam prenosimo saopštenje Izborne komisije u cjelosti, a vezano za predstojeće izbore.

 

 

Uvaženi članovi Mense Crne Gore,


U skladu sa članovima 6.4.1 i 6.4.2 Statuta Mense Crne Gore, Izborna komisija Mense Crne Gore raspisuje izbore za predsjedništvo i izbore za ombudsmana. Predsjedništvo će u novom mandatu imati sedam članova, a ombudsman će biti jedan. Svi punopravni članovi Mense Crne Gore imaju pravo da dostave kandidaturu za jednu od pozicija.

Dostavljanje izbornih kandidatura će se vršiti do ponedjeljka, 11. septembra 2017. godine do 17:00h, na jedan od dva načina:

    elektronskim putem: e-mail poslat na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naslovom "Kandidatura za predsjedništvo" ili "Kandidatura za ombudsmana" i izbornom kandidaturom u elektronskom formatu (PDF ili DOCX) u prilogu. Izborna komisija će za najviše 72h potvrditi dostavu kandidature. U slučaju izostanka potvrde, molimo da pokušate sa ponovnim slanjem e-maila.
    dostavljanjem u kancelariju Mense Crne Gore: radnim danima od 8:00 do 20:00h (izuzev posljednjeg dana, kada se kandidature mogu dostaviti do 17:00h), i to pet štampanih primjeraka kandidature u zatvorenoj nepotpisanoj koverti, sa naznakom "Kandidatura za predsjedništvo" ili "Kandidatura za ombudsmana"

Izborna kandidatura za Predsjedništvo može da bude i grupna i u tom slučaju može da sadrži kandidaturu najviše sedam članova, numerisanih u listi od jedan do broja članova na kandidaturi. Numeracija će se uzimati u obzir ukoliko po poziciji ostvarenoj nakon prebrojavanja glasova sa Izborne skupštine, grupa članova na osnovu svoje grupne kandidature stekne pravo na članstvo u Predsjedništvu, ali ima više članova nego što je ostalo slobodnih mjesta u Predsjedništvu nakon dodjeljivanja mjesta kandidaturama sa više glasova. U tom slučaju kandidati sa grupne kandidature ostvaruju pravo na mjesta u Predsjedništvu onim redoslijedom kako su numerisani u listi, počevši od broja jedan. Glasovi koji budu dati pojedinačnim i grupnim kandidaturama imaju jednaku težinu prilikom utvrđivanja redoslijeda kandidatura za mjesta u Predsjedništvu.

Izborna kandidatura za ombudsmana može da bude isključivo pojedinačna.

Izborna kandidatura treba da sadrži kratku biografiju člana ili članova i program koji bi taj član ili ta grupa članova zastupali u slučaju da bude odabran/a na mjesto za koje se kandiduje, kao i kontakt podatke (br. telefona i e-mail adresu).

Kao sastavni dio kandidature se predaje i lista sa imenima, prezimenima i potpisima najmanje deset punopravnih članova Mense Crne Gore, koji svojim potpisom podržavaju kandidaturu člana ili grupe članova uz koju je priložena. Jedan punopravni član Mense Crne Gore može da podrži kandidaturu najviše jednog člana ili grupe članova za Predsjedništvo i najviše jednog člana za ombudsmana. Članovi na listi podrške ne smiju ujedno biti i članovi iste kandidature.

Kandidature koje su nepotpune, neblagovremeno dostavljene, dostavljene poštom ili drugim nenaznačenim putem ili ne zadovoljavaju druge uslove iz ovog obavještenja i Statuta Mense Crne Gore, će biti odbačene.

Nakon isteka roka za dostavljanje kandidatura, Izborna komisija će utvrditi validnost istih i obavijestiti članove Mense Crne Gore o kandidatima za predstojeće izbore i pravilima glasanja, objaviti kandidature, kao i utvrditi tačan datum održavanja izborne skupštine.

Za sva eventualna pitanja i nejasnoće budite slobodni da nam se obratite putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .


Srdačan pozdrav,

Izborna komisija

Veličina jednog naroda ne mjeri se brojem, kao što se veličina čovjeka ne mjeri stasom. Njegova mjera je količina inteligencije i vrline koje posjeduje.

Viktor Igo

Prijava za testiranje

Ukoliko želite da dobijate informacije o budućim testiranjima, edukativnim sadržajima, sadržajima zabavnog karaktera, kao i druge informacije vezane za  Mensu Crne Gore, dovoljno je da kliknete na link ispod.

https://invite.viber.com/?g2=AQBxIjZwarqFdUlQSdhyWFD%2FKyharOUfXjLAxD0RvolT10ReTHNvQhERmnMzdBeH

Ovo je Viber čat na kome nećete moći da odgovarate, pa samim tim ni da primate poruke od ostalih članova čata, već samo da dobijate pomenute informacije.

Uskoro najave za buduće događaje.

 

 

MENSA.ME 

Mensa Crne Gore je punopravni član Mense Internacional.

+382 (0)67 766 466 | Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

© 2012 | nemanja.me