IZBORI 2019

Uvaženi članovi Mense Crne Gore,

u skladu sa članovima 6.4.1 i 6.4.2 Statuta Mense Crne Gore, Izborna komisija Mense Crne Gore raspisuje izbore za Predsjedništvo Mense Crne Gore u sastavu od sedam članova, za mandat od 2. marta 2019. do 1. marta 2021. godine. Svi punopravni članovi Mense Crne Gore imaju pravo da dostave kandidaturu.

Dostavljanje izbornih kandidatura će se vršiti do nedjelje, 16. decembra 2018. godine do 23:59h elektronskim putem

slanjem e-maila na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naslovom "Kandidatura za Predsjedništvo" i izbornom kandidaturom u elektronskom formatu (PDF, DOCX ili sličan kompatibilni format) u prilogu. Izborna komisija će za najviše 48h potvrditi dostavu kandidature. U slučaju izostanka potvrde, molimo da pokušate sa ponovnim slanjem e-maila.

Izuzetno, nakon ponovljenog neuspjelog pokušaja dostavljanja kadnidature putem e-maila ili u slučaju drugačije nemogućnosti člana/grupe da kandidaturu dostavi putem e-maila, kandidatura može biti dostavljena u štampanom obliku u kancelariju Mense Crne Gore, uz prethodnu najavu i dogovor sa Izbornom komisijom. Tako dostavljena kandidatura mora da sadrži pet istovjetnih primjeraka u zatvorenoj nepotpisanoj koverti sa naznakom "Kandidatura za Predsjedništvo" i može biti dostavljena lično ili putem osobe najavljene Izbornoj komisiji.

Ponovni pokušaj dostave kandidature putem e-maila ili zahtjev za dostavu kandidature u kancelariju Mense Crne Gore ne produžavaju rok za dostavu kandidature.

Izborna kandidatura za Predsjedništvo može da bude pojedinačna i grupna. Grupna kandidatura može da sadrži kandidaturu najviše sedam članova navedenih u nenumerisanoj listi. Za članove Predsjedništva se glasa pojedinačno, bez obzira na vrstu kandidature putem koje su se kandidovali, pri čemu će za kandidate koji su se kandidovali putem grupne kandidature pripadnost istoj biti naznačena na glasačkom listiću pored imena kandidata.

Izborna kandidatura treba da sadrži kratku biografiju člana/članova i program koji bi taj član ili ta grupa članova zastupali u slučaju da bude odabran/a za člana Predsjedništva, kao i kontakt podatke (br. telefona i e-mail adresu).

Kao sastavni dio kandidature se predaje i lista sa imenima, prezimenima i potpisima najmanje deset punopravnih članova Mense Crne Gore, koji svojim potpisom podržavaju kandidaturu člana ili grupe članova uz koju je priložena. Jedan punopravni član Mense Crne Gore može da podrži kandidaturu najviše jednog člana ili grupe članova. Članovi na listi podrške ne smiju ujedno biti i članovi iste kandidature.

Kandidature koje su nepotpune, neblagovremeno dostavljene, dostavljene poštom ili drugim nenaznačenim putem ili ne zadovoljavaju druge uslove iz ovog obavještenja i Statuta Mense Crne Gore će biti odbačene.

Nakon isteka roka za dostavljanje kandidatura, Izborna komisija će utvrditi validnost istih i obavijestiti članove Mense Crne Gore o kandidatima za predstojeće izbore, objaviti njihove kandidature i pravila glasanja.

Za sva eventualna pitanja i nejasnoće budite slobodni da nam se obratite putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem telefona 068 555 882 (svakim danom od 18 do 20h).

Srdačan pozdrav,

Izborna komisija

Veličina jednog naroda ne mjeri se brojem, kao što se veličina čovjeka ne mjeri stasom. Njegova mjera je količina inteligencije i vrline koje posjeduje.

Viktor Igo

Prijava za testiranje

Ukoliko želite da dobijate informacije o budućim testiranjima, edukativnim sadržajima, sadržajima zabavnog karaktera, kao i druge informacije vezane za  Mensu Crne Gore, dovoljno je da kliknete na link ispod.

https://invite.viber.com/?g2=AQBxIjZwarqFdUlQSdhyWFD%2FKyharOUfXjLAxD0RvolT10ReTHNvQhERmnMzdBeH

Ovo je Viber čat na kome nećete moći da odgovarate, pa samim tim ni da primate poruke od ostalih članova čata, već samo da dobijate pomenute informacije.

Uskoro najave za buduće događaje.

 

 

MENSA.ME 

Mensa Crne Gore je punopravni član Mense International.

+382 (0)69 080 003 | Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

© 2012 | nemanja.me