O mensi

Ukratko o Mensi

Članstvo u Mensi je dobrovoljno. Svima koji su stekli pravo na prijem upućuje se poziv da postanu članovi udruženja.

 

Prihvatanjem članstva prihvatate i statut udruženja. U statutu sem formalnih članova vezanih za organizaciona pitanja stoji samo jedan član koji vas obavezuje: svoje stavove ne smijete pripisivati Mensi kao stavove udruženja. Ipak pri iznošenju svojih stavova smijete da napomenete da ste član Mense.

 

Najčešće pitanje je: koje su aktivnosti Mense? Najjednostavniji odgovor je: sve one aktivnosti koje interesuju njene članove.

 

U okviru organizacije postoji jedan specifičan sistem druženja, a to su SIG-ovi, odnosno grupe specijalnog interesa (Special Interest Groups). Riječ je o tome da se tri ili više članova koji ustanove da su zainteresovani za određenu temu organizuje u grupu radi zajedničkog bavljenja nekom aktivnošću, razmjene iskustva o toj temi, sa pravilima koja članovi sami određuju i važe u okviru njihove grupe.

 

Zanimljiv vid komunikacije članova Mense su sastanci. Njih mogu organizovati SIG-ovi, regionalna udruženja ili Skupština.

 

Kratka istorija Mense Internacional

Mensu su osnovali Australijanac Roland Berrill i Englez Lancelot Ware 1946. godine u Oxfordu. Ware je imao viziju "saveza superiornih umova", koji bi mogli značajno da doprinesu rješavanju problema u raznim područjima: mir u svetu, etika, psihologija, obrazovanje itd. Međutim, Berrill je bio taj koji je osnovao udruženje u samom smislu te riječi. On je prikupio početna finansijska sredstva i postao prvi sekretar Mense. Cilj je bio ambiciozan, a organizacija je privukla pažnju javnosti i rasla prvo u Velikoj Britaniji, a zatim u Evropi i dalje širom sveta. Berrill je umro nekoliko godina nakon osnivanja organizacije, a Ware je posle nekoliko godina odsustva iz organizacije danas član sa titulom "Fons et Origo", koju nosi kao tvorac originalne ideje o udruženju.

 

Kratka istorija Mense kod nas

 

Istorijat Mense Jugoslavije do 1998

Mensa Jugoslavije osnovana je zvanično 16. decembra 1989. godine u Zagrebu, mada su prva testiranja održana u Beogradu septembra 1988. godine. Tokom 1989. i 1990. obavljena su testiranja i u drugim većim gradovima u SFRJ (Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu, Novom Sadu i opet Beogradu). Tadašnja Mensa Jugoslavije imala je oko 1100 članova i bila je na četvrtom mjestu u Evropi po broju članova.

Zbog nestabilne političke situacije, Mensa Jugoslavije prestala je sa dotadašnjim aktivnostima, ali je u Novom Sadu formirana regionalna Mensa vojvođanske regije, jer je u Novom Sadu u to vrijeme bilo skoro 350 članova.

Stagnacija u radu Mense vojvođanske regije uslijedila je zbog teške političke i ekonomske situacije u zemlji. Ovaj zastoj je trajao od 1992. pa sve do 1996. godine, kada su februara te godine, na inicijativu Ranka Rajovića i Ljubomira Kustudića, počele pripreme za ponovno pokretanje rada Mense Jugoslavije. Ubrzo je uslijedila kontinuirana medijska prezentacija Mense, tako da su stari članovi Mense i javnost  pokazali interesovanje za reaktiviranje organizacije.

U aprilu 1997. započeti su pregovori sa Mensom Slovačke o mogućnosti organizacije testiranja u Jugoslaviji. Nakon toga, u aktivnosti za ponovno pokretanje Mense Jugoslavije uključili su se članovi stare Mense Jugoslavije sa teritorije Srbije (Goran Lukić, Nebojša Vidić i Luka Naglić). Tako je 8. novembra 1997. oformljen Inicijativni odbor Mense Jugoslavije, čiji je zadatak bio da pripremi organizaciju testiranja i da stvori preduslove za ponovno formiranje Mense Jugoslavije.

Uz odobrenje Eda Vincenta (izvršnog direktora Mense Internacional), održano je testiranje 22. novembra 1997. u Novom Sadu pod supervizijom Mense Slovačke. Ovo je, nakon šest godina, bilo prvo testiranje održano u Jugoslaviji.

Nakon testiranja pristupilo se aktivnostima za sazivanje Osnivačke skupštine. Prva skupština održana je 7. marta 1998. godine u Novom Sadu, gdje je izabrano novo rukovodstvo i usvojen predlog statuta. Za prvog predsjednika izabran je Ranko Rajović, koji je bio glavni pokretač i koordinator aktivnosti koje su dovele do ponovnog formiranja Mense Jugoslavije. Na njegovu inicijativu pokrenuti su i prvi značajniji projekti nove Mense Jugoslavije.

Nakon osnivačke skupštine, održana su još dva testiranja uz pomoć Mense Slovačke i Mense Bugarske u Novom Sadu i Beogradu, kao i jedno samostalno testiranje u Novom Sadu, tako da je Mensa Jugoslavije, polovinom 1998. godine imala skoro tri stotine članova.

 

Istorijat Mense CG

Na inicijativu Ranka Rajovića i pod njegovom supervizijom organizovano je prvo testiranje na teritoriji Crne Gore - decembra 1998. godine u zgradi tehničkih fakulteta.

Na testiranju je bilo 80 kandidata, a prolaznost je bila nevjerovatnih 50%.  Testiranje inteligencije pobudilo je veilko interesovanje mladih, pa je sljedeće testiranje održano februara 1999. godine – prolaznost iznad 40%. Kakav početak! Stvorena je kritična masa, odnosno odgovarajući broj članova  da  priča “Mensa u Crnoj Gori” dobije svoj početak.

Nakon testiranja pristupilo se aktivnostima za sazivanje Osnivačke skupštine. Prva skupština održana je 17. juna 2000. godine u Podogrici, gdje je izabrano rukovodstvo i usvojen predlog statuta. Za prvog predsjednika izabran je Srđan Kadić.

Odmah po osnivanju Mensa Crne Gore je svojski prionula na posao i dala je značajan doprinos u razvoju Mense kako u Crnoj Gori, tako i na teritoriji Jugoslavije. Mensa Crne Gore je bila organizovana kao regionalna Mensa u okviru Mense Jugoslavije.   Mala, ali veoma agilna zajednica mensaša u Crnoj Gori svojim radom, organizacijom i brojnim aktivnostima je zavrijedila pažnju kolega iz Mense Jugoslavije. Priznanje je ubrzo stiglo. Naime, na prvoj sljedećoj skupštini Mense Jugoslavije Srđan Kadić je predložen i izabran za potpredsjednika Mense Jugoslavije.

2004. godine organizacija mijenja naziv u Mensa Srbije i Crne Gore. 2005. godina je bila period velikog uspjeha za Mensu SCG. Broj članova je sa 700 porastao na preko 1.000, što nam je donijelo pravo na dva glasa u okviru Borda direktora Mense Internacional. Od tada broj članova i aktivnosti je u stalnom rastu. Krajem 2006. godine Mensa SCG je imala preko 1.300 članova.

2007. godine u Hong Kongu Mensa International je priznala  i registrovala Mensu Crne Gore kao provizornu Mensu. Period od 2007. pa do danas karakteriše velika aktivnost  naših članova na polju promocije i širenja Mensinih ciljeva. Rezultati nisu izostali, sa ponosom ističemo da je danas Mensa opšte poznat pojam u Crnoj Gori  i naši članovi su rado viđeni sagovornici .

U junu 2017. Mensa Crne Gore je od strane Mense Internacional priznata kao punopravni član, što je došlo kao nagrada za vrlo naporan rad i trud članova na afirmaciji Mense Crne Gore u proteklom periodu.

 

 

Mensa Crne Gore je punopravni  član  MenseInternacional.
Mensa logo je registrovan zaštitni znak MenseInternacional, sva prava zadržana.
Mensa nema, niti izražava bilo kakvo ideološko, političko ili religijsko gledište.

Poslednje Novosti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

06 avg

Testiranje inteligencije u Podgorici 13.…

Mensa Crne Gore će u subotu 13.08.2022. godine organizovatii testiranje bazične inteligencije u Podgorici. Testiranje će se održati u prostorijama Mense Crne Gore, Bore Stankovića 4, Stari Aerodrom, sa početkom u 10 časova. Svi kandidati prilikom pristupa testiranju treba da pokažu validan.

19 jun

Kajak i roštilj u Danilovgradu

Lokalna Mensa Danilovgrad organizuje roštilj i kajak u subotu 25.06.2022. godine. Kajak će krenuti sa Slapa Zete u 11 časova, a roštilj i druženje u pauzi ture na studencima Bogicevici. Troškove roštilja pokriva Mensa Crne Gore, a za kajak će.

24 maj

Testiranje inteligencije u Bijelom Polju

Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Bijelo Polje 27.05.2022. godine u 11h organizuje testiranje bazične inteligencije u Srednjoj elektro-ekonomskoj skoli.   Testiranje je besplatno za sve stanovnike Bijelog Polja, a za ostale kandidate cijena testiranja je 20€, a za kandidate mlađe.

08 apr

RAFTING NA TARI 2022

I ove godine nastavljamo sa međunarodnim druženjem članova i prijatelja Mense na Tari. Druženje je rezervisano za sedmi mjesec. Ove godine je to drugi vikend jula (8-10. 7. 2022. godine). Dolazak na Šćepan Polje petak, 8. 7. u posljepodnevnim časovima. Večera, druženje uz društvene.

26 feb

Testiranje inteligencije u Podgorici 05.…

Mensa Crne Gore će u subotu 05.03.2021. godine organizovatii testiranje bazične inteligencije u Podgorici. Testiranje će se održati u prostorijama Medicinskog fakulteta sa početkom u 11 časova. Svi kandidati prilikom pristupa testiranju treba da pokažu validan identifikacioni dokument. Prijavni formular se nalazi na.

10 feb

Testiranje inteligencije na Policijskoj …

Policijska akademija je prošle godine potpisala Sporazum o saradnji sa Mensom Crne Gore. U duhu potpisanog Sporazuma prvo testiranje ove vrste dogovoreno je 23.2.2022.godine.Zainteresovani kandidati se pored prijave razrednom starješini prijavljuju i putem elektronske forme na adresi https://mensa.me/formulari/62172 gdje dostavljaju.

15 jan

Testiranje inteligencije u Podogici 22.0…

Mensa Crne Gore 22.01.2022. godine organizuje testiranje bazične inteligencije, koje će se održati u Podgorici.   Kandidati koji se prijavljuju za testiranje moraju biti punoljetni na dan testiranja. Učenici srednjih škola koji na dan testiranja imaju navršenih 16 godina mogu testiranju pristupiti.

16 dec

Potpisani memorandumi o saradnji

Mensa Crne Gore je 6.12. i 15.12.2021. godine je potpisala memorandume o saradnji sa Policijskom akademijom u Danilovgradu i Medicinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore. U ime Policijske akademije Memorandum je potpisao Svetomir Knežević,v.d. direktora Policijske akademije, a u ime Medicinskog fakulteta.

17 nov

Testiranje inteligencije u Podgorici 20.…

Mensa Crne Gore će u subotu 20.11.2021. godine organizovatii testiranje bazične inteligencije u Podgorici. Testiranje će se održati u prostorijama Medicinskog fakulteta sa početkom u 11 časova. Svi kandidati prilikom pristupa testiranju treba da pokažu validan identifikacioni dokument. Prijavni formular se nalazi na.

25 okt

TESTIRANJE INTELIGENCIJE U OKTOBRU

Obavještavamo zainteresovane da će Mensa Crne Gore 31. oktobra 2021. organizovati testiranje bazične inteligencije u Podgorici.

30 avg

Poziv na učešće na Danima Mense u Beogra…

Poštovani članovi Mensa Crna Gora,   Primili smo poziv od strane Mensa Srbija za učešće na Danima Mense u Beogradu koji se organizuju prvog vikenda u septembru (4. i 5. septembra)..  Svi zainteresovani članovi se mogu prijaviti slanjem prijave na mejl boris.projovic@mensa.rs do 2.9.2021..

10 avg

Poziv na Godišnje okupljanje Mense Hrvat…

Poštovani članovi Mensa Crne Gore,   Primili smo poziv od strane Mense Hrvatske da  prisustvujemo na njihovom Godišnjem okupljanju, koje će se održati od 23.-26. septembra u Vinkovcima. O plaćanju, smještaju i planu aktivnosti pogledajte link u nastavku. https://mailchi.mp/fc9f3500b0cb/hrvatska-mensa-newsletter-7248741

Veličina jednog naroda ne mjeri se brojem, kao što se veličina čovjeka ne mjeri stasom. Njegova mjera je količina inteligencije i vrline koje posjeduje.

Viktor Igo

Prijava za testiranje

Ukoliko želite da dobijate informacije o budućim testiranjima, edukativnim sadržajima, sadržajima zabavnog karaktera, kao i druge informacije vezane za  Mensu Crne Gore, dovoljno je da kliknete na link ispod.

https://invite.viber.com/?g2=AQBxIjZwarqFdUlQSdhyWFD%2FKyharOUfXjLAxD0RvolT10ReTHNvQhERmnMzdBeH

Ovo je Viber čat na kome nećete moći da odgovarate, pa samim tim ni da primate poruke od ostalih članova čata, već samo da dobijate pomenute informacije.

Uskoro najave za buduće događaje.

 

 

MENSA.ME 

Mensa Crne Gore je punopravni član Mense Internacional.

+382 (0)67 766 466 | Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

© 2012 | nemanja.me