Predsjedništvo

predsjednistvo@mensa.me

Danilo Vorotović, predsjednik
Aleksandar Musić, potpredsjednik
Aleksandra Lakić
Nataša Sokić
Ilijana Tijanić
Slavica Tadić
Dragana Pantović Nikčević

Savjetnik za digitalne medije
Tripo Vuković
Savjetnica za PR i komunikacije
Marina Vojinović
Ombudsman
Dragana Crvenica
 
Nacionalni SIG koordinator
Nataša Sokić

sig@mensa.me

Urednik Biltena
Dragana Pantović Nikčević
 
Psiholog
Jasna Bulajić Stepanović
 
Koordinator za edukaciju
Marko Lakić

Kontakt podaci

Adresa:

Piperska 370/a, 81000 Podgorica
Mensa Crne Gore

Pošaljite poruku