Mensa-novosti

Member profile: Tripo Vuković

„Moje ime je Tripo Vuković, imam 38 godina, iz Kotora sam i član sam Mense od februara ove godine. Crtam gotovo čitav život, od svoje treće godine. U zadnjih 5 godina sam iz putem online predavanja učio crtanje portreta jer mi je izazovno crtati ljudski lik, a posebno ženski jer su emotivnije a time imaju veći potencijal da inspirišu. Volim realizam, opet, zbog izazova a osim toga i da bih vidio reakciju osobe ako je u pitanju neko koga znam.
Bavim se klasičnim crtanjem običnom olovkom ali i digitalnim crtanjem, gdje mogu da uradim mnogo više po pitanju boja. Imam pad za crtanje pa je sama tehnika maltene ista iako je medium različit. 
Osim portreta, inspiraciju dobijam i od nekih relativno banalnih stvari, kao i životinja – prirodnih i imaginarnih. Ponekad to kombinujem sa portretima da bih prikazao fantazijske obrte ljudskog lica.
Ponekad ti kombinovani portreti budu tema intenzivnijih diskusija, ali meni je to dobro – sve dok izazivam neku vrstu reakcije ili emocije. U suštini, bilo koji komentar mi otvara vrata novim perspektivama i pomaže mi da unaprijedim sebe prilikom rada na sledećem.“