Mensa-novosti

Mensa Crne Gore i NVO COE potpisali sporazum o saradnji

Predsjednik Mense Crne Gore (Mensa) Danilo Vorotović i izvršni direktor NVO Centar za omladinsku edukaciju (COE) Jugoslav Radović potpisali su sporazum o saradnji između ove dvije organizacije u cilju kreiranja kvalitetnijeg društvenog ambijenta za mlade ljude u Crnoj Gori.

Na sastanku koji je tom prilikom održan u prostorijama Centra za omladinsku edukaciju, Vorotović i Radović su istakli da će buduća saradnja biti realizovana kroz aktivnosti koje su definisane posebnim ciljevima sporazuma, kojim se želi doprinijeti promociji i razvoju inteligencije, neformalne edukacije, društvenog preduzetništva, nauke i inovacija među mladima.

Najavljeno je da će obje strane potpisnice posebnu pažnju pokloniti promociji Evropske omladinske kartice (EYCA), besplatne benefit kartice, podržane od strane Ministarstva sporta i mladih, koja svim crnogorskim građanima i građankama uzrasta 13-29 godina omogućava da koriste preko 270 popusta u našoj zemlji i preko 70 hiljada popusta u čitavoj Evropi te da će zajedno učestvovati u projektima od obostranog interesa u skladu sa članovima Sporazuma o saradnji koji su ovom prilikom potpisali.

Mensa Crne Gore će aktivnosti usmjeriti ka promociji ovog popularnog međunarodnog projekta među svojim članovima/icama, vjerujući da mladima treba pružiti istinsku i sistemsku podršku, a svakog člana Mense Crne Gore u budućnosti očekuje posebno brendirana EYCA kartica sa motivima matične organizacije, koja će ujedno biti i članska karta.

Sastanak je zaključen ocjenom da buduće aktivnosti Mense i NVO COE, precizirane danas potpisanim Sporazumom, potvrđuju budući partnerski odnos i snagu udruženog djelovanja.