Mensa-novosti

O Mensi na TV E

Dana 30. septembra, imala sam čast gostovati u emisiji „Vikend uživo“ na TV E sa voditeljkom Majom Abramović. Tema emisije bila je Mensa Crne Gore, organizacija posvećena inteligenciji i podsticanju intelektualnog razvoja. Tokom razgovora, predstavila sam Mensu Crne Gore, detalje o procesu testiranja za članstvo, uključujući i moje lično iskustvo rješavanja Mensinog testa.

Kako je jedno od najčešćih pitanja kako izgleda Mensin test bazične inteligencije, istakla sam strukturu samog testa i na koji način najbolje pristupi rješavanju istog. Govorila sam o izazovima koje testiranje može predstavljati, ali i o važnosti samopouzdanja tokom rješavanja testa. Drago mi je što sam imala priliku da podijelim svoje lično iskustvo rješavanja Mensinog testa i iskustvo o članstvu u Mensi Crne Gore. Osvrnula sam se na podršku koju Mensa Crne Gore pruža svojim članovima, podstičući ih na intelektualni rast i razmjenu ideja.
Na postavljena pitanja sam odgovarala sa zadovoljstvom, nadajući se da sam doprinijela boljem razumijevanju ove organizacije.

U zaključku, želim istaći zahvalnost na pozivu u emisiji Maji Abramović i na prilici da proširimo svijest o Mensi Crne Gore.