Mensa-novosti

Razgovor sa predsjednikom Mense Crne Gore Danilom Vorotovićem

Sa novim izgledom sajta Mense Crne Gore, stižu i novi sadržaji.

Novi sajt je i povod da vam donesemo intervju sa predsjednikom Mense Crne Gore Danilom Vorotovićem koji će nam reći o aktivnostima Mense u državi kao i na međunarodnim poljima.

Za one koji ne znaju, da li bi nam rekli nešto o počecima Mense u našoj državi?

Na inicijativu Ranka Rajovića i pod njegovom supervizijom organizovano je prvo testiranje
na teritoriji Crne Gore – decembra 1998. godine u zgradi tehničkih fakulteta. Na testiranju je bilo 80 kandidata, a prolaznost je bila nevjerovatnih 50%. Testiranje inteligencije pobudilo je veilko interesovanje mladih, pa je sljedeće testiranje održano februara 1999. godine – prolaznost iznad 40%. Tada je stvorena kritična masa, odnosno odgovarajući broj članova da priča “Mensa u Crnoj Gori” dobije svoj početak.
Nakon testiranja pristupilo se aktivnostima za sazivanje Osnivačke skupštine. Prva skupština održana je 17. juna 2000. godine u Podogrici, gdje je izabrano rukovodstvo i usvojen predlog Statuta. 2007. godine u Hong Kongu Mensa International je priznala i registrovala Mensu Crne Gore kao provizornu Mensu. Period od 2007. pa do danas karakteriše velika aktivnost naših članova na polju promocije i širenja Mensinih ciljeva. Rezultati nisu izostali, sa ponosom ističemo da je danas Mensa opšte poznat pojam u Crnoj Gori i naši članovi su rado viđeni sagovornici.
U junu 2017. Mensa Crne Gore je od strane Mense Internacional priznata kao punopravni član, što je došlo kao nagrada za vrlo naporan rad i trud članova na afirmaciji Mense Crne Gore u proteklom periodu. Kruna angažovanja i prepoznatosti Mense Crne Gore je došla 2022. godine kada je u Budvi održan IBD, svjetski kongres direktora svih svjetskih Mensi, kada je bilo prisutno preko 200 delegata iz čitavog svijeta

Koliko se često vrše testiranja u Crnoj Gori i koliko je osoba uopšte do sada testirano?

U Crnoj Gori je testirano oko 1% ukupne populacije, a uslov je ispunilo 720 kandidata. Veliki procenat prolaznosti proističe iz činjenice da se na testiranja uglavnom prijavljuju kandidati koji kod sebe prepoznaju inteligenciju. Mi se trudimo da organizujemo testiranja za što veći broj kandidata kako bismo prepoznali potencijal kod našeg stanovništva i tako doprinijeli ciljevima koje je Mensa postavila pred sobom. Samo u prvih devet mjeseci ove godine je izvršeno devetnaest testiranja što predstavlja podatak kojim se moramo ponositi.
Ove godine je Mensa ostvarila najveći procenat saradnji sa lokalnim samoupravama od svoga osnivanja i vršila testiranja u gradovima u kojima ih do sada nije bilo. Nažalost, moramo istaći da jedino na razumijevanje nijesmo naišli u Mojkovcu i Nikšiću. Naravno, kao odgovoran društveno prepoznat činilac, Mensa Crne Gore nije dozvolila da kandidati koji čine skoro 15% crnogorske populacije ostanu uskraćeni te je samoinicijativno
već organizovala besplatno testiranje u Nikšiću, a uskoro se isto očekuje i u Mojkovcu.
Mimo ovih testiranja u saradnji sa Opštinama, Mesna organizuje redovna testiranja i za studente Univerziteta Crne Gore sa kojim imamo izuzetnu saradnju.

Možete li nam nešto reći o aktivnostima Mense Crne Gore?

Kao što su to radila ranija predsjedništva Mense Crne Gore koja su iznijela veliki teret, tako i mi postavljamo nove ciljeve zadatke pred nama. Trudimo se da stvorimo stimulativnu sredinu za svoje članove na taj način da njihove sposobnosti budu prepoznate i priznate u okviru naše države i šire. Spektar aktivnosti Mense je zaista širok. Prvo bih pomenuo učešća na međunarodnim i domaćim projektima na polju edukacije, naročito one vezane za opasnosti koje donosi internet, digitalni otisak, znanja vezana za iste kao i rad sa najmlađima. U planu su i seminari i radionice kao i rad sa nadarenim. Kroz nove saradnje koje uspostavljamo trudimo se da damo našim članovima prostor u kom bi se istakli i zauzeli mjesta u društvu i procesima koji se odvijaju onako kako mislimo da i zaslužuju na način da kroz ciljeve naše organizacije doprinesu boljitku i progresu kako lokalnih zajednica, tako i čitave Crne Gore.
Ne treba zaboraviti ni lokalna okupljanja i druženja. Onda bi na red došla dvodnevna druženja, kampovi uz jezera, ski-vikendi, rafting na Tari koji imaju i međunarodni karakter. Sva ova druženja se organizuju zbog upoznavanja i povezivanja članova i stvaranje prijateljske podloge u organizaciji. Dalje, aktivnosti se odvijaju kroz SIG-ove. To su manja udruženja u kojima se članovi istih interesovanja nalaze i zajedno rade na projektima koji ih povezuju. Moramo napomenuti da su sve aktivnosti Mense otvorene i za članove porodica i prijatelje članova kao i za prijatelje Mense Crne Gore tako da je Mensa daleko od neke zatvorene organizacije kako joj se negdje možda pripisuje.

Najznačajnije što je bilo i što će biti?

Prva stvar koju treba pomenuti je dobijanje punopravnog članstva u Mensi International 2017-te godine.
Druga veoma važna stvar je dobijanje organizacije sastanka IBD 2022. Mensa Crne Gore je na poslednjem IBD-ju koji se održao u Budvi dobili mnogo prijatelja na državnom kao i svjetskom nivou. Događaj koji je globalno prepoznat smo doveli u Crnu Goru i učinili je na svjetskoj mapi prepoznatljivu. Dobili smo na taj način i svjetsku turističku promociju kao država.
Sledeći IBD će biti organizovan ovog mjeseca u SAD u oktobru ove godine. Crna Gora će i na njemu imati svog predstavnika koga će delegirati Predsjedništvo Mense Crne Gore. Mi u koordinaciji sa Mensa International obezbjeđujemo da put i boravak kao i sam nastup našeg predstavnika bude dostojan zemlje iz koje dolazi kao i našeg zalaganja da sve protekne u najboljem redu.
I konačno, ne manje važno, Mensa Crne Gore je dobila domaćinstvo prestižnog EMAG okupljanja u organizaciji evropske Mense. EMAG je najveće svjetsko okupljanje članova Mensi iz svijeta i Crna Gora tj. Podgorica će biti domaćin 2026-te godine u avgustu. Ne moram isticati da je kandidatura propraćena pod budnim okom EMAG panela koji je prepoznao predanost i rezultate kao i aktivnosti koje nas krase kao jednu od najmanjih, ali isto tako i najaktivnijih Mensi na cijelom svijetu. Organizacija EMAG26 je na čast Mensi
Crne Gore, našim članovima kao i cjelokupnom društvu i državi Crnoj Gori.

Emag26 se organizuje na 80-tu godišnjicu osnivanja prve Mense u svijetu i na njen rođendan se očekuje do 1500 osoba iz cijelog svijeta tokom petodnevnog okupljanja koji će promovisati našu Mensu, našu državu, privredne i turističke kapacitete kao i naš narod kao izuzetnog domaćina. Moram istaći da su najviše uspjehu naše kandidature doprinijeli Univerzitet Crne Gore na čeli sa Rektorom Vladimirom Božovićem, Opština Kotor na čelu sa gospodinom Vladimirom Jokićem kao i kolektiv Turističke organizacije Podgorice koji su znatno olakšali da Mensa Crne Gore dobije šansu da iznese ovako velik događaj čak i u svjetskim okvirima.

Da li želite dodati nešto na kraju ovoga razgovora?

Naravno, želio bih se zahvaliti u prvom redu svojim saradnicima iz Predsjedništva Mense Crne Gore, takođe članovima i članicama Radne grupe Predsjedništva, lokalnim koordinatorima i svim timovima da ih ne bih sada sve nabrajao, koji iznose svojim radom i trudom aktivnosti Mense i koje je čine posebnom organizacijom u Crnoj Gori koja u ovom uzavrelom vremenu okuplja pripadnike svih nacionalnih grupa, svih religija i političkih stavova i koji svoje različitosti ostavljaju po strani i vežu se jednom od najljepših priča u Crnoj Gori. Biti predsjednik Mense Crne Gore je čast, ali Mensu Crne Gore čine njeni članovi i oni su oni koji rade, oni koji je nose i oni su ti koji nižu sve njene uspjehe.