Mensa-novosti

Testiranje bazične inteligencije u Podgorici 16.09.2023.

Mensa Crne Gore organizuje testiranje bazične inteligencije u Podgorici 16.09.2023.
Testiranje će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta sa početkom u 11h.

U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu.

Testiranje je besplatno za sve kandidate koji su dobrovoljni davaoci krvi ukoliko su dali krv u prethodnih 6 mjeseci i imaju potvrdu koju izdaje Zavod za tranfuziju (u komentar na kraju prijave stavite napomenu da ste davalac krvi).

Za kandidate koji nijesu studenti ili zaposleni Medicinskog fakulteta kao i dobrovoljno davaoci krvi, cijena testiranja je 20€, dok za mlađe od 29 godina i starije od 60 godina iznosi 15€.

Uplate se vrše tačnim iznosom u gotovini kod blagajnika neposredno prije testiranja ili na žiro račun br. 520-14442-11 kod Hipotekarne banke, primalac uplate: Mensa Crne Gore, Podgorica. Na uplatnici je neophodno navesti ime i prezime kandidata (ukoliko ne uplaćuje kandidat, ime i prezime kandidata navesti u polju „Svrha uplate“), a polje „Poziv na broj odobrenja“ popuniti matičnim brojem (JMB) kandidata.

VAŽNO:
* Svi kandidati prilikom pristupa testiranju treba da pokažu validan identifikacioni dokument / indeks za studente Medicinskog fakulteta
* Kandidati koji se prijavljuju za testiranje moraju biti punoljetni na dan testiranja.
* Učenici srednjih škola koji na dan testiranja imaju najmanje navršenih 16 godina se takođe mogu prijaviti, ali moraju donijeti ovjerenu saglasnost roditelja.
* Mensin test možete raditi najviše tri puta u životu, pri čemu od posljednjeg testiranja mora proći više od godinu dana.
Uplate na žiro račun i prijave se mogu izvršiti najkasnije do 15.09. do 12:00 časova. U slučaju odustajanja, novac se ne vraća zbog organizacijskih razloga.

Link za prijavu koja je obavezna se nalazi u nastavku: https://forms.gle/FyJrsRkU4n6epq719

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica možete se obratiti na mejl  testiranje@mensa.me

Mensa Crne Gore