Mensa-novosti

Novi prijatelj Mense: Flourish mobilna aplikacija! Unaprijedi svoj EQ

Mensa Crne Gore je potpisala Protokol o saradnji sa inovativnom kompanijom Flourish d.o.o. koju zastupa izvršna direktorica i suosnivač Jasna Pejović. Na ovaj način Mensa nastoji da dodatno promoviše različite vidove inteligencije i razvoj mekih vještina.

Mobilna aplikacija Flourish je pristupačan i efikasan alat za razvoj emocionalne inteligencije i mekih vještina. Mobilna aplikacija koja je namijenjena i pojedincima i organizacijama, razvija naše samopouzdanje, jača snage naše ličnosti, smanjuje uticaj slabosti, razvija komunikacione vještine, liderske kapacitete, smanjuje stres.

Ova jedinstvena aplikacija predstavlja jednostavno i efikasno sredstvo za lični i profesionalni razvoj.

Flourish najprije mjeri trenutni koeficijent emocionalne inteligencije i prikazuje koliko je razvijen svaki od aspekata koji je čine. Potom, predlaže program unaprijeđivanja oblasti u kojima postoji prostor za rast. Korisnik aplikacije dalje može da prihvati predloženi program ili ga pak prilagodi sebi, spram svojih prioriteta. Aplikacija koristi elemente gejmifikacije i prati sedmični, mjesečni i godišnji napredak radi održavanja motivacije pojedinca.

Ovim protokolom Flourish i Mensa CG, kao društveno odgovorne organizacije uspostavljaju saradnju na realizaciji aktivnosti od obostranog interesa, a sa zajedničkim ciljem promocije inteligencije, znanja i aktivnosti na polju kulture i povezivanja sa ciljem da se zajedničkim djelovanjem doprinese razvoju svih sfera u društvu.
Za sve aktivne članove Mense Crne Gore, 0bezbjeđen je popust od 50% na godišnju pretplatu.