Iq Testiranja

Besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama

Kako se postaje član Mense?

Član Mense postaje onaj ko ispuni uslov za članstvo, tj. na testu dostigne rezultat koji je veći od 130 po Vekslerovoj ili 148 po Katelovoj skali. Nakon što dobijete povratnu informaciju sa rezultatom testa, potrebno je da izvršite uplatu članarine i da, ukoliko to nijeste ranije uradili (radi izrade nove baze članova), ispunite naš online Upitnik.

Godišnja članarina za 2023 iznosi 20€.
Novim članovima članarina za tekuću godinu je besplatna, dok za aktuelne članove važe sledeći popusti:

  • 25% za sve uplate do 31 januara
  • 25% za više članova iz jedne porodice
  • 25% za mlade od 29 godine i starije od 60 godina

Popusti se mogu izračunati najviše po dva osnova, što znači da je 50% maksimalni popust koji član može ostvariti.

Članarinu možete platiti kod blagajnika Mense ili uplatom na žiro račum Mense Crne Gore 520-14442-11 (Hipotekarna banka).

Prijava za individualno testiranje

Individualna testiranja se vrše samostalno ili u manjim grupama do 5 kandidata i posebno se tarifiraju zbog organizacionog troška, zavisno od broja prijavljenih kandidata.