Mensa-novosti

Trening komunikacijskih vještina i samopouzdanja – Asertivni trening

Edukativno-razvojni centar IntroSpectrum i Mensa Crne Gore organizuju Trening komunikacijskih vještina i samopouzdanja – Asertivni trening.

Trening obuhvata dvije radionice koje će se održati 7. i 14. aprila, od 8h do 15h (preko Zoom aplikacije). Rad se odvija u grupama od 8 do 15 učesnika. Svi učesnici na kraju treninga dobijaju radni materijal (radna sveska sa obrađenim temama i zadacima) i sertifikat Edukativno-razvojnog centra IntroSpectrum (diplomu o pređenom kursu sa naznačenim brojem odslušanih sati).

Teme koje se obrađuju na treningu:
• Unapređenje komunikacijskih i socijalnih vještina;
• Jačanje samopouzdanja i samopoštovanja;
• Rad na uvjerenjima koja sabotiraju asertivno ponašanje;
• Tehnike izbjegavanja manipulacije u komunikaciji;
• Tehnike prihvatanja i upućivanja povratnih informacija (kritika i pohvala);
• Kako reći Ne (adekvatno postavljanje granica);
• Asertivno razrješavanje konfliktnih situacija;
• Bolje prepoznavanje i razumijevanje sopstvenih i tuđih potreba;
• Poboljšanje odnosa sa drugima;
• Rad na ličnom rastu i razvoju.

Trening vodi

Dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut, terapijskog usmjerenja Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija (REBT) i Geštalt terapija, sertifikovani trener asertivnosti. Osnivač je Edukativno-razvojnog centra IntroSpectrum, u Novom Sadu, u sklopu kog se pružaju usluge psihoterapije, psiholoških edukacija i in-house treninga.

Standardna cijena treninga je 100 EUR, s tim što za aktivne članove Mense IntroSpectrum odobrava popust 50 EUR i Mensa Crne Gore dodatno 25 EUR. 

Prijave (ime i prezime, zanimanje, mejl i broj telefona) slati na mejl info@introspectrum.rs.

BROJ MJESTA JE OGRANIČEN. PRIJAVITE SE DA ZAJEDNO RASTEMO I RADIMO NA SEBI.